Codul de conduită al platformei Freelancer

Freelancer are obligația de a-și conduce afacerea în conformitate cu toate regulile și legile aplicabile. Suntem dedicați susținerii tuturor Utilizatorilor în încercarea de a acționa în vederea menținerii încrederii și respectului. Acest Cod este conceput sub forma unui ghid pentru utilizarea corespunzătoare a Site-ului și trebuie respectat permanent. Încălcarea Codului este pedepsită conform Politicii noastre de gestionare a infracțiunilor și va duce la aplicarea unor sancțiuni, putându-se ajunge până la închiderea contului. Întrebările referitoare la acest Cod trebuie adresate Echipei de asistență a platformei Freelancer, care îți poate oferi informații suplimentare privind procedura(ile) corectă(e), răspunzându-ți la orice nelămurire.

Conduită personală

 • Voi acționa etic și integru.
 • Voi accepta toate politicile Freelancer.
 • Voi respecta drepturile tuturor utilizatorilor.
 • Nu voi abuza de informațiile confidențiale sau participa la alte practici ilegale.
 • Voi respecta interesele, drepturile și siguranța utilizatorilor.
 • Nu voi hărțui, intimida sau discrimina.
 • Nu voi falsifica identitatea proprie sau a altor persoane și voi oferi informații reale și corecte.
 • Nu voi încerca să comunic sau să primesc/să inițiez plăți în afara site-ului.
 • Nu voi accepta să prestez servicii pe care nu sunt capabil(ă) să le realizez.
 • Nu voi solicita trimiterea în avans a plăților intermediare, înaintea prestării serviciilor.
 • Nu voi abuza de serviciile oferite de freelancerul pe care îl angajez.

Conținutul utilizatorilor

Sunt responsabil(ă) pentru conținutul pe care îl postez pe Freelancer și:
 • Nu voi posta conținut care încalcă drepturile autorului sau alte drepturi de proprietate intelectuală.
 • Nu voi posta concursuri care încalcă legea sau regulamentele.
 • Nu voi posta conținut care este defăimător.
 • Nu voi posta conținut indecent sau care implică pornografie infantilă.
 • Nu voi posta conținut care include informații incomplete, false sau incorecte despre o persoană, un produs sau serviciu.
 • Nu voi posta conținut care implică viruși sau programe care ar putea afecta sistemul.
 • Nu voi posta conținut care creează răspundere pentru platforma Freelancer sau care afectează operațiunile ori reputația companiei.

Confidențialitate

 • Voi respecta confidențialitatea.
 • Nu voi dezvălui informațiile sau documentele dobândite, altele decât cele solicitate prin lege sau cu autorizația platformei Freelancer.

Contact

 • Nu voi solicita detalii de contact private din partea altor utilizatori ai platformei Freelancer și voi discuta cu aceștia doar prin intermediul funcțiilor oficiale ale site-ului.

Fraudă

 • Nu voi participa la acțiuni frauduloase.
 • Nu voi crea mai multe conturi.
 • Nu voi folosi site-ul pentru a transfera fonduri ilegal.
 • Nu voi folosi site-ul pentru a genera feedback fals despre o persoană, un produs sau serviciu.

Comunicare

 • Voi evita exagerările, observațiile derogatorii și referințele neadecvate.
 • Nu mă voi implica în atacuri de ordin personal, critici nejustificate sau orice alt tip de conduită lipsită de profesionalism.

Plasare de oferte

 • Nu voi încerca să evit taxele.
 • Nu voi participa la proiecte care implică activități ilegale.
 • Voi plasa oferte doar pentru proiectele pe care le pot finaliza.

Mesaje nesolicitate sau reclame

 • Nu voi trimite mesaje de tip Spam și nu-mi voi promova site-ul sau serviciul dacă nu este permis.

Afiliere

 • Nu mă voi recomanda personal pentru Programul de afiliere.
 • Nu voi obține nume din liste cu adrese de e-mail, grupuri de adrese de e-mail etc. și nu voi trimite mesaje nesolicitate („Spam”).

Plăți

 • Nu voi folosi Freelancer pentru a facilita schimbul de bani incluzând, dar fără a se limita la, criptomonede (de exemplu, Bitcoin, Ethereum, etc).
 • Îmi voi respecta obligațiile după ce freelancerul îmi prestează serviciile.