بناء وإعداد الشبكات وحل جميع مشاكلها والتطوير عليها

Închis Postat la acum 3 luni S-au achitat serviciile după ce au fost prestate
Închis S-au achitat serviciile după ce au fost prestate

I am looking for an experienced professional who can assist me in building and configuring both wired and wireless networks. Specifically, I require troubleshooting services for a medium-sized network that consists of 11-50 devices. The ideal candidate should possess the following skills and experience:

- Proficiency in network architecture and design

- Expertise in network troubleshooting and problem-solving

- Knowledge of network security protocols and best practices

- Familiarity with wired and wireless network technologies

- Ability to work efficiently and effectively with minimal supervision

If you have a proven track record in network troubleshooting and optimization, please apply for this project. I am looking for someone who can deliver high-quality work within a reasonable timeframe.

Cisco Securitate computer Securitatea internetului Administrare rețea Wireless

ID Proiect: #36707859

Detalii despre proiect

18 propuneri Proiect la distanță Activ acum 2 luni