خدمات مصغرة

Închis Postat la acum 2 luni S-au achitat serviciile după ce au fost prestate
Închis S-au achitat serviciile după ce au fost prestate

I am seeking a graphic designer to assist me in starting my new enterprise. I need someone who can provide full creative guidance as I do not have any specific design elements or ideas in mind. The ideal candidate should have experience in graphic design and be able to bring fresh and innovative ideas to the table. This project is for a new business, so it is important that the designer can help create a visually appealing and professional brand identity.

Identitate corporativă Design grafic Illustrator Design pentru sigle Photoshop

ID Proiect: #37260821

Detalii despre proiect

21 propuneri Proiect la distanță Activ acum 3 săptămâni

21 freelanceri plasează o ofertă medie de 21$ pentru proiect

decentdesigner2

Hi there, I summarize all the Descriptions and provide you with an Elegant and Attractive Design. I am a Professional Designer with 7 years of experience. I have worked on several similar projects, I can deliver quali Mai multe

$20 USD în 1 zi
(279 recenzii)
7.0
AhmyyHere2463

Hello!! Need a skilled graphic designer for your new business? I'll craft a unique and professional brand identity that sets you apart. I am very interested in this project and would like to offer you my creative serv Mai multe

$12 USD în 1 zi
(139 recenzii)
5.7
ahsan423

Hello, I hope this message finds you in good spirits. I would like to introduce myself as a professional graphics designer and illustrator with a passion for creating captivating illustrations to enhance your product' Mai multe

$20 USD în 7 zile
(4 recenzii)
4.3
rafeyshaikh29

Hello, As a seasoned graphic design expert, I assure you that I will deliver outstanding results. Count on my experience and expertise for future projects as well. My diverse portfolio includes business cards, posters Mai multe

$10 USD în 1 zi
(27 recenzii)
4.6
khalidaziz10222

Hello! Starting a new enterprise and want a standout brand identity? Let's work together to bring your vision to life with creativity and professionalism. I'm genuinely interested in taking on this project and offerin Mai multe

$10 USD în 1 zi
(7 recenzii)
3.6
usama23425

My name is Usama and I am a graphic designer with extensive experience in graphic design and logo design. I have a passion for content writing that has helped me gain recognition on Freelancer.com. I understand that y Mai multe

$30 USD în 3 zile
(1 părere)
1.2
skeletonpower99

As an experienced graphic designer with a proven track record of delivering high-quality design, I am confident in my ability to bring your vision to life.

$15 USD în 3 zile
(0 recenzii)
0.0
MinhajAz

Hey there! I'm Minhaj Azeez, and if you're wondering what makes me different from other graphic designers, here it is: I'm all about bringing creativity to life with a dash of Photoshop magic. ?✨ With four years of h Mai multe

$20 USD în 2 zile
(0 recenzii)
0.0
Nahuel2004

estoy capasitado para hacer estos trabajos I am a Graphic Designer with over 10 years of experience in Design and Advertising. My portfolio includes logos for businesses, personal use and various graphic design project Mai multe

$19 USD în 7 zile
(0 recenzii)
0.0
jgsargento

Hi there, I am interested to learn more about this project. I’m a multimedia designer with years of experience in graphic design and video editing. I’ve just started in Freelancer, hopefully this one is going to be my Mai multe

$20 USD în 7 zile
(0 recenzii)
0.0
AlhasanElnemr

Welcome, I offer you ideas and an elegant and attractive design. I have worked on many similar projects and I can provide high-quality work. I am interested to know more about the project. If you grant me the project, Mai multe

$30 USD în 5 zile
(0 recenzii)
0.0
ArtistDesgin107

I am a graphic designer with more than a year experience i will invest time in assisting u with choosing if needed a type of logo and will send u a few logos so that u have a choice of what logo u want, if ur not satis Mai multe

$20 USD în 7 zile
(0 recenzii)
0.0