تطبيق توصيل طلبات

Închis Postat la acum 3 luni S-au achitat serviciile după ce au fost prestate
Închis S-au achitat serviciile după ce au fost prestate

I am looking for a talented freelancer that can help me with a project to create a delivery app for a new enterprise. The primary purpose of the app will be for food delivery, although there may be potential to expand to other operations in the future.

At this stage, I do not have an existing design and am therefore looking for assistance in this area. I need someone who can create an effective design that takes into account all the necessary functionality for the app to operate smoothly. Furthermore, the design should be intuitive and easy-to-use to enhance user experience.

I look forward to hearing from potential candidates who have the necessary skills to help with this project.

PHP Testare software Inginerie Administrare site-uri web Arhitectură software

ID Proiect: #36719001

Detalii despre proiect

54 propuneri Proiect la distanță Activ acum 2 luni

54 freelanceri plasează o ofertă medie de 4211$ pentru proiect

dinotech

Hi There, Hope you are doing good. We have read the scope of work and we can do this job with perfection as we have 14+ years of experience in design and development. Can we discuss in more detail over chat. Lookin Mai multe

%bids___i_sum_sub_35%%project_currencyDetails_sign_sub_36% USD în 7 zile
(351 recenzii)
8.9
AzzkaNoor

Hi. Experienced Mobile(Android/iOS) App developer here with 5+ years of extensive hands-on experience in Full Stack Web/Software/Mobile App/Game/AI/ML/NLP development. I am happy to mention that I rank amongst top 2% a Mai multe

%bids___i_sum_sub_35%%project_currencyDetails_sign_sub_36% USD în 20 zile
(85 recenzii)
8.5
liveexperts123

Hi there,I'm biddin on your project "تطبيق توصيل طلبات"Website Management, Software Testing, PHP, Software Architecture and Engineering I am looking for a talented freelancer that can help me with a project to create a Mai multe

%bids___i_sum_sub_35%%project_currencyDetails_sign_sub_36% USD în 6 zile
(100 recenzii)
7.8
gahisharma

Hi, Hope you are doing well. We are a much expertise group of iOS, Android, Website developers, and Designers. We have developed Native Apps for various concepts like: #E-commerce, #Social Network, #Chat App - Voice Mai multe

%bids___i_sum_sub_35%%project_currencyDetails_sign_sub_36% USD în 7 zile
(33 recenzii)
7.8
mninfotech2

Hello there, Hope you are doing well. As you are looking for a app developer to built an app for delivery app. We have the skill set you need to make this project safe ,secure and Mai multe

%bids___i_sum_sub_35%%project_currencyDetails_sign_sub_36% USD în 8 zile
(126 recenzii)
7.7
EvenLogics

We can create a food and restaurant app for both Android and iOS platforms. Our skilled app developers have experience in developing food and restaurant apps and can incorporate the features you require. The app will i Mai multe

%bids___i_sum_sub_35%%project_currencyDetails_sign_sub_36% USD în 7 zile
(83 recenzii)
7.8
srmukul2

Hello there! My name is Md Shofiur and I am a professional freelancer with extensive experience in software testing. I have the necessary skills and expertise to help you create a delivery app for your new enterprise. Mai multe

%bids___i_sum_sub_35%%project_currencyDetails_sign_sub_36% USD în 90 zile
(22 recenzii)
6.1
techassist7865

Greetings. Experienced Mobile (IOS and Android) developer here with 8+ years of hands-on experience in Full Stack Mobile App Development. I have developed numerous scalable, secure, Food Delivery, and SaaS-driven clou Mai multe

%bids___i_sum_sub_35%%project_currencyDetails_sign_sub_36% USD în 7 zile
(3 recenzii)
6.1
ntsolutions

Dear Client, We at N&T Negocios y Tecnologias s.r.l. are excited to present to you our proposal for your project titled "تطبيق توصيل طلبات." With over 20 years of experience in the IT industry, we have developed numer Mai multe

%bids___i_sum_sub_35%%project_currencyDetails_sign_sub_36% USD în 30 zile
(4 recenzii)
6.2
neerajakhilesh

Hello Sir, I am writing to propose my services as a freelancer to develop a delivery app for your new enterprise. With expertise in app development and a focus on food delivery, I am confident in delivering a high-qua Mai multe

%bids___i_sum_sub_35%%project_currencyDetails_sign_sub_36% USD în 21 zile
(29 recenzii)
6.4
Dominantsoftech

Hi there, I just read your posting. It sounds like you need an expert in app development. I have a background in app development and have been doing this for 9 years. app development what I specialize in. I can work Mai multe

%bids___i_sum_sub_35%%project_currencyDetails_sign_sub_36% USD în 27 zile
(56 recenzii)
6.2
dexterllait

Hello, How are you? I am writing to express my interest in the role of Delivery App Developer. As a software engineering professional with over 5 years of experience, I bring expertise in leading and managing the deve Mai multe

%bids___i_sum_sub_35%%project_currencyDetails_sign_sub_36% USD în 7 zile
(2 recenzii)
4.6
chembirline

Hey there i have been doing some similar apps before. I would do for a good performance: Backend python django with PostgreSQL Frontend React-native for apps. Let me know and we can discuss further and plan it Che Mai multe

%bids___i_sum_sub_35%%project_currencyDetails_sign_sub_36% USD în 7 zile
(10 recenzii)
4.3
hassanfayyaz19

Hi there! Thank you for your inquiry. I understand that you are looking for someone to create a delivery app for a new enterprise and help you with the design aspect of the project. With my experience in software devel Mai multe

%bids___i_sum_sub_35%%project_currencyDetails_sign_sub_36% USD în 30 zile
(20 recenzii)
4.0
QuixSolution

Hello, I am writing to express my interest in the position of creating a delivery app for your new enterprise. As a skilled and experienced freelancer in app development, I am confident that I possess the necessary ski Mai multe

%bids___i_sum_sub_35%%project_currencyDetails_sign_sub_36% USD în 50 zile
(0 recenzii)
0.0