PROIECT MANAGEMENT

Închis Postat la acum 2 ani S-au achitat serviciile după ce au fost prestate
Închis

Subiectul Dumneavoastră pentru examenul de Management general este să răspundeți la cele 12 cerințe prezentate mai jos (plus o concluzie) din perspectiva managerului general al unei organizații care activează într-unul dintre domeniile de activitate următoare: agricultură, piscicultură, silvicultura și industriile de prelucrare a acestor produse; industria ușoară (încălțăminte, confecții textile, etc.); industria auto-motive; IT; HORECA; sau alt domeniul din sfera producției.

(1) Prezentați pe scurt structura organizațională (organigrama) și alte elemente pe care le considerați edificatoare în legătură cu organizația pe care o conduceți.

(2) În cadrul organizației dumneavoastră apare o problemă. Definiți problema și găsiți căile de rezolvare utilizând modelul lui Simon (cunoaștere problemei, alegere opțiuni, luarea deciziei, monitorizare, control și evaluare). Folosiți toate cerințele ulterioare pentru a prezenta cum rezolvați această problemă / provocare.

(3) Având în vedere că organizația dumneavoastră este o componentă a unui mediu concurențial, realizați analiza mediului (intern și extern), analiza stakeholderilor și analiza SWOT. Prezentați o legătură posibilă între rezultatele acestor analize și mai ales concluzia pe care o trageți pe baza rezultatelor obținute. Explicați pentru cazul Dvs. concret de ce ați folosit aceste instrumente.

(4) La nivelul oricărei organizații sunt esențiale funcțiile managementului și rolurile pe care le joacă managerul (modelele lui Fayol și Mintzberg). Analizați funcțiile managementului la nivelul organizației dumneavoastră pornind de la specificul acesteia și faceți o analiza critică a rolurilor pe care le jucați/nu jucați ca manager la nivelul organizației.

(5) Pentru a materializa relația cu piața sunt necesare parteneriate cu furnizorii. Prezentați modul în care utilizați resursele și care sunt acestea. Proiectați (sub forma unei scheme) un lanț de aprovizionare. Explicați cum vă alegeți furnizorii și cum monitorizați relația cu aceștia.

(6) Prezentați un flux informațional sumar pornind de la următoarele componente: input (furnizori, procese organizaționale), output (relația cu piața, cunoaștere, învățare, document) în cadrul organizației Dvs..

(7) Stabiliți care este raportul dintre lider – manager și între eficiență – eficacitate în cadrul organizației.

(8) Având în vedere că la nivelul oricărei organizații diversitatea reprezintă un potențial uriaș, iar cultura organizațională stabilește cadrul în care muncesc oamenii, prezentați diversitatea în contextul dat și tipul de cultura pe care îl agreați. Ce impact a avut diversitatea în contextul problemei / provocării pe care o analizați.

(9) Pentru lansarea unui nou produs este necesar să realizați un eveniment. Prezentați pe scurt componentele procesului de comunicare internă și comunicare externă realizând sumar un plan de comunicare (mesaj, public, canal, tipuri de comunicare, blocaje în comunicare, feedback, entropie, redundanță).

(10) Utilizând concepte precum: mix-ul de marketing, politica de marketing, funcțiile distribuției, canale de distribuție, publicitate, vânzări, stabiliți ce ar trebui să realizeze departamentul de marketing, distribuție și vânzări într-o situație pe care o alegeți.

(11) Prezentați pe scurt un sistem de evaluare al performanței și includeți minim un indicator cantitativ și unul calitativ.

(12) Pentru că schimbarea este o constantă în dezvoltarea firmei prezentați o schimbare posibilă la nivelul organizației pe care o conduceți utilizând următorii termeni: rezistență la schimbare, diagrama câmpului de forțe (Lewin) și schimbarea în 3 etape (Nadler – Tushman).

Concluzii

Prezentați pe scurt cel puțin trei învățăminte pe care le-ați dobândit prin realizarea acestei lucrări.

Gestionarea proiectului

ID Proiect: #29059346

Detalii despre proiect

2 propuneri Proiect la distanță Activ acum 2 ani

2 freelanceri plasează o ofertă medie de 24$/oră pentru proiect

adochiteiiulia30

Managerii lucrează pe funcții manageriale principale și executive în întreprinderi private și de stat, în care creează și implementează politica de afaceri. Mai precis, managementul este o autoritate cu mai multe scopu Mai multe

$20 USD / oră
(0 recenzii)
0.0
junaidbabarnaroo

Textile Engineer with experience in top level mills of Pakistan and Bangladesh member of SDC UK . Hands on experience of processing of home textiles apparel and Fashion industry

$28 USD / oră
(0 recenzii)
0.0