Modificare aplicatie player audio scrisa in Python pentru Raspberry Pi

Închis Postat la acum 1 an S-au achitat serviciile după ce au fost prestate
Închis S-au achitat serviciile după ce au fost prestate

Dorim modificarea unui proiect existent pentru a indeplini cerintele:

a) posibilitatea instalarii softului Qberry pe sisteme actualizate la versiunea Raspberry PI OS versiunea minima 2022-04-04:

Data lansarii: 4 aprilie 2022

• Sistem: 32-bit

• Versiune kernel: 5.15

• Versiune Debian: 11 (bullseye);

b) Crearea unui fisier de configurare disponibil la nivelul serverului de date și implementarea posibilitatii selectarii prin cuvinte cheie predefinite (ANALOG, HDMI, BLUETOOTH, SONOS) a iesirii audio preferate de utilizator, precum și modificarea adresei stream-ului audio prin acest fisier de configurare descarcat de la distanța.

C. integrarea sistemului Pulse Audio pentru cel putin urmatoarele iesiri selectabile din optiuni:

- analog jack 3.5mm

- HDMI

- Bluetooth

- rebroadcasting (compatibil Sonos) – compatibilitate programe DarkIce si Icecast2;

d) Modificarea softului existent pentru a citi din fisierul de configurare descris la punctul (b) care este mediul de stocare utilizat pentru stocarea datelor sub forma cuvintelor cheie QberryStorage= (USB, SD)

d) actualizarea configuratiei software prin download fisier de configurare mentionat la pct (b) utilizand conexiuni securizate FTPS cu verificare perioadica necesitate actualizare si fara interventia remote pe dispozitivul Raspberry Pi pentru act

We want to modify an existing project to meet the requirements:

a) the possibility of installing Qberry software on systems updated to the Raspberry PI OS version minimum version 2022-04-04:
Release date: April 4, 2022
• System: 32-bit
• Kernel version: 5.15
• Debian version: 11 (bullseye);
b) Create a configuration file available on the data server and implement the ability to select by predefined keywords (ANALOG, HDMI, BLUETOOTH, SONOS) the user's preferred audio output, as well as change the audio stream address through this configuration file downloaded from a distance.

C. Pulse Audio system integration for at least the following selectable output options:
- analog jack 3.5mm
- HDMI
- Bluetooth
- rebroadcasting (Sonos compatible) - DarkIce and Icecast2 compatibility;

d) Modify the existing software to read from the configuration file described in point (b) what is the storage medium used to store data in the form of keywords QberryStorage = (USB, SD)

d) updating the software configuration by downloading the configuration file mentioned in point (b) using secure FTPS connections with periodic verification of the need to update and without remote intervention on the Raspberry Pi device for the act

Python Linux Raspberry Pi

ID Proiect: #33669675

Detalii despre proiect

9 propuneri Proiect la distanță Activ acum 1 an

9 freelanceri plasează o ofertă medie de 711€ pentru proiect

sapnathakur14

Hello, Warm Greetings! I am pretty sure I can produce high-quality and perfect results for your project. By using Python, I used to make AI engines, BOT, Web Scraping Tools, and so on. PHP, Python is my major, so you Mai multe

€600 EUR în 7 zile
(4 recenzii)
5.1
apgrl123

I CAN COMPLETE YOUR PROJECT EASILY Hello, I am programmer with enough experiences on Python, C/C++ for 10+ years. Python, C/C++ is nice programming language and I am majoring on it for long years so I have confident to Mai multe

€600 EUR în 7 zile
(4 recenzii)
5.2
maksimriaba77

Hello I have read your job description carefully. I am an web expert of over 8 years of professional experience. I can do your project and start work immediately. Thank you

€1125 EUR în 7 zile
(1 părere)
2.8
BusinessSimply

Hello, I am an MSc Electrical Engineer, working together with 2 students of Electrical Engineering on Raspberry PI projects for our university. We have our small lab and testing environment. Fluent in Python, C++, C ma Mai multe

€550 EUR în 7 zile
(0 recenzii)
0.0