Închis

Web Blog and Podcasting Edit

Mình mở website để viết blog và có liên kết với Podcast, cần 1 bạn để chỉnh sửa, làm SEO cho bài viết trên Blog và Edit Podcast trước khi up lên hệ thống.

dự kiến 1-2 bài Blog và Podcast 1 tuần

Aptitudini: SEO Writing, SEO Auditing, Podcast Editing

Despre client:
( 0 recenzii ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID Proiect: #31876301

3 freelanceri licitează în medie 13$/oră pentru acest proiect

(0 recenzii)
0.0
Ongiahuy2003

công việc mang độ khó tầm trung, không quan trọng thời gian, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cách tốt và nhanh nhất

$12 USD / oră
(0 recenzii)
0.0
dinhtrang978

Qua thông tin mô tả, tôi nhận thấy bản thân có đủ kinh nghiệm để thực hiện công việc này và đảm bảo đúng deadline của nhà tuyển dụng. Tôi rất hi vọng được hợp tác cùng nhà tuyển dụng trong dự án này

$11 USD / oră
(0 recenzii)
0.0