Anulat

I need the document attached to be translated from Romanian to English -- 2

I am not able to attach a pdf. Please email me if you are interested:

Please send me a quote for the work and when are you going to be done.

Consiliului de Administratie acţionând cate doua persoane în mod solidar (împreună), pentru

a se ocupa de oricare şi toate formalităţile necesare în vederea îndeplinirii tuturor cerinţelor

legale în legătură cu hotărârile adoptate în adunare, incluzând dar fără a se limita la

publicarea şi/sau înregistrarea la oricare autorităţi sau instituţii a tuturor documentelor

rezultate ca urmare a aplicării hotărâriJor adunării.

Acest punct al ordinii de zi a fost propus spre aprobare deoarece <lupa adoptarea hotararilor

adunarii, se vor intocmi documente legale care sa duca la îndeplinire hotararile AGOA, documente

ce vor fi semnate de catre persoanele imputemicite de adunare in acest sens.

Procedura de votare se realizeaza prin vot deschis conform prevederilor Legii nr. 31 11 990

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederilor art. 140 din Regulamentu]

CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si prevederilor [url removed, login to view], alin.

(1) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în

cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, precum si a actului constitutiv al Societatii.

Punctele 1, 2, 3, 4. 6 si 7 înscrise pe ordinea de zi a adunarii se voteaza in mod deschis, iar actionarii

isi vor exprima optiunile prin folosirea buletinului de vot pus la dispozitie, la intrarea in sala de

întrunire a adunarii, buletin de vot ce cuprinde punctele 1, 2, 3, 5, 6 si 7 înscrise pe ordinea de zi si

optiunile „pentru", '' împotriva•· si "abtinere", in conformitate cu prevederile art. 140 din

Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si cu

prevederile [url removed, login to view], alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor

drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale.

Punctul 5 înscris pe ordinea de zi a adunarii se voteaza in mod secret, iar actionarii isi vor exprima

optiunile prin folosirea buletinului de vot secret pus la dispozitie, la intrarea in sala de întrunire a

adunarii, buletin de vot ce cuprinde punctul 5 înscris pe ordinea de zi si optiunile "pentru",

"împotriva" si "abtinere", in conformitate cu prevederile articolului 130, alin (2) din Legea nr.

3111990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se considera votate in

cazul in care votuJ "pentru" este exprimat de actionari care detin majoritatea voturilor exprimate,

conform prevederilor art. 15.1 si 15.2 din actul constitutiv al Societatii.

3. Informatii privind drepturile ce pot fi exercitate de catre actionarii Societătii in

conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind privind exercitarea

anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societătilor comerciale,

precum si cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 7/2010 de modificare a Regulamentului

CNVM nr. 6/2009 privind privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul

adunărilor generale ale societătilor comerciale.

In conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 coroborat cu prevederile

Regulamentului CNVM nr. 7/2010, unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau

împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionari l or, cu condiţia ca

fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de

adunarea generală ;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea

de zi a Adunării Generale Ordinare.

4

Aptitudini: Engleză (US), Română, Traducere

Vezi mai multe: translation english to romanian, the n and o, sau 6, la care, se translation, zi, vor, translation from romanian to english, translation from english to romanian, the de, spre, social si, sala, s attached, romanian to, romanian to english translation, Romanian - English, pus, proiecte, proiect

Despre angajator:
( 0 recenzii ) New York, United States

ID Proiect: #5773061

4 freelanceri licitează în medie 36$ pentru acest proiect

BRD11

Hi, We are a team of native linguists and professionals. Everything is done by Native Speakers only, the price includes proofreading as well… we always assign 2 Linguists on one file. Regards BRD P.S. please Mai multe

%bids___i_sum_sub_32%%project_currencyDetails_sign_sub_33% USD în 1 zi
(245 recenzii)
7.5
BeTranslated

Greetings! We have worked on a variety of projects over the past couple of years. We have done several website translations (travel, finance, technology, business, health etc. related), menu translations, resume tra Mai multe

%bids___i_sum_sub_35%%project_currencyDetails_sign_sub_36% USD în 2 zile
(6 recenzii)
3.5
soheilinio

A proposal has not yet been provided

%bids___i_sum_sub_32%%project_currencyDetails_sign_sub_33% USD în 1 zi
(0 recenzii)
0.0
gaby7

Propunerea nu a fost încă furnizată

%bids___i_sum_sub_32%%project_currencyDetails_sign_sub_33% USD în 1 zi
(0 recenzii)
0.0